2013.03.01 Elhunyt Szappanos M. Ilona CJ nővér

 

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, a Congregatio Jesu Szerzetesrend tagja

 Szappanos Ilona CJ nővér

életének 92. évében,

2013. január 14-én a CJ Idősek otthonában, Zugligetben elhunyt.

Ilka néni így fogalmazta meg visszatekintését az életére:

 16. évemben léptem az Intézetbe 1936-ban. Betegség miatt egy évre visszaküldtek otthonomba. Ezután újra kezdtem a szerzetesi életet. 1942-ben képesítőztem, és ekkor öltöztem be. A pesti, majd a veszprémi általános, ill. gyakorlóiskolában tanítottam 2-2 évet. Az államosítás után Klotildligetre helyeztek, onnan naponta átjártam Pilisvörösvárra, ahol hitoktattam, majd egyházközségi munkát végeztem.

 A zirci láger után (1950) Budapesten éltem, tanítottam (korrepetáltam), gyerekeket hitoktattam, őriztem kicsinyeket, házimunkát végeztem, a belépő fiatal nővérekkel foglalkoztam. Együtt viseltük el a múlt rendszer visszásságait és megtorlásait. A börtönben az ávós tisztek sürgetése, sőt fenyegetése ellenére sem ígértem meg, hogy nem folytatom az apostoli munkát. Állhatatosan mindig azt válaszoltam, hogy lelkiismeretem szerint fogok cselekedni.

 47-től 50 éves koromig elvégeztem munka mellett az ideg-elme ápolónői tanfolyamot. Még 24 évet dolgoztam az egészségügyben, részben az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben, részben a Pszichiátriai Klinikán. Nagyon megszerettem ezt a munkát is.

 A fordulat idején visszatértem Váci utcai rendházunkba, majd hosszas betegség után otthonra találtam Zugligetben.

 Mindenkinek mindent köszönök!

 Ilka néni hamvait a Budapest-kelenföldi Szent Gellért templom kriptájában helyezték el 2013. február 8-án, a lelki üdvéért bemutatott engesztelő szentmise után.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Tovább: Búcsú Szappanos M. Ilona CJ nővértől

Kategória: pszichiátria | A közvetlen link.